Profielen interimmanagers (samen sterk)

______________________________________________________________________________

KRT Management

KRT Management ondersteunt organisaties met (ondernemende) interim-managers op directie- en managementniveau. Wij richten ons op de zorg (Cure en Care), facilitaire diensten en bouw & techniek.

Theo Kramer

Gedurende de eerste vijf jaar als zelfstandig ondernemer zijn opdrachten vervuld met een grote diversiteit. Vanaf 2011 zijn  meerdere interim-opdrachten vervuld in de gezondheidszorg (Cure). Voornamelijk opdrachten voor het herstructureren en professionaliseren van facilitaire diensten en het voorbereiden en uitvoeren van vastgoedprojecten.

Theo ambieert vooral opdrachten op het gebied van directievoering en programmamanagement. En niet om alleen een “plan” te vervaardigen, maar waar de opdracht ook de implementatie van de voorgenomen en goedgekeurde wijzigingen omvat. Het doel is om bij beëindiging van de interim-opdracht een stabiele en goed functionerende organisatie over te dragen aan de opdrachtgever.

______________________________________________________________________________

IT’s Legal

It’s Legal, praktische juridische ondersteuning op het gebied van IT en bouw & techniek. Van aanbestedingen tot het onderhandelen over contracten als het implementeren van het contractmanagement in de organisaties.

Een contract moet naadloos aansluiten op de uitvoering ervan en deze zo veel mogelijk ondersteunen. Dat vraagt balans tussen een gedegen juridische basis, praktische uitvoerbaarheid en voldoende flexibiliteit. Ik geloof in open en transparant. Een contract of een juridisch kader dat voor alle partijen werkt, want alleen dan is er samenwerking.

Lorence Paalman

Ruim 20 jaar ervaring in bouw en IT, in verschillende rollen. Leidinggevend in een ingenieurs-en adviesbureau, beleidsmatig vanuit overheidsorganisaties, project en commercieel management in IT organisaties en als legal counsel voor organisaties in de zorg. 

Mijn voorkeur gaat uit naar projecten waarbij ik deel mag uitmaken van de organisatie /projectteam. Om samen te kunnen bouwen. Ieder vanuit zijn eigen expertise, ik voeg daar graag mijn juridische kennis en ervaring aan toe. Daarnaast kan ik een grote toegevoegde waarde leveren in situaties die ingewikkeld en complex zijn. Die eigenlijk onoplosbaar lijken. Die situaties oplossen en tot een goed einde brengen, zodat projecten verder kunnen, samenwerking kan blijven bestaan en relaties in tact blijven. 

______________________________________________________________________________

Tripodie

Tripodie is in 2011 opgericht door Peter van Kralingen. Peter heeft nationale en internationale managementervaring. Met 35 jaar ervaring in achtereenvolgens de petrochemie, het bankwezen, de retail en de zorg heeft Peter gewerkt in de IT, Winkeloperatie, Logistiek, Transport, Security en Facilitair Management. Door de jaren heen heeft hij een groot aantal personen individueel gecoacht op persoonlijke ontwikkeling. Ook heeft hij meerdere jaren ervaring in het selecteren en de mentoring van managementtalenten.

Peter van Kralingen

Peter heeft op een groot aantal (inter)nationale congressen (keynote)presentaties gegeven en heeft daarnaast ervaring als dagvoorzitter tijdens (inter)nationale congressen. Peter heeft H.T.S. Technische Bedrijfskunde gestudeerd en daarna een aantal management- en leiderschaps courses aan o.a. Harvard University, Open Universiteit en Nijenrode gevolgd.

Het gebied van spiritualiteit en zingeving intrigeert hem enorm en hij gebruikt dit bij de coaching waar het toegevoegde waarde kan hebben. Hij is voorstander van een practische aanpak, waarbij een duidelijke missie en visie leidend meot zijn. Zijn leidinggevende ervaring ligt op het vlak van lijn-, programma- en projectmanagement. Peter is een ervaren lid van raad van advies en raad van toezicht.

______________________________________________________________________________

Zuidsingel

Zuidsingel biedt financieel huisvestingsadvies en projectcontrolling voor grote en complexe bouwprojecten, met een focus op de Cure. 

Omer Jellema

Zijn bouwkundige achtergrond zorgt ervoor dat hij een goed gevoel heeft bij bouwprojecten en de juiste vertaling kan maken zodat hij kan sturen en bewaken waar het echt nodig is. Strategie, complexiteit, structureren en verbinden zijn termen waar Omer energie van krijgt. 

Na zijn opleiding bouwkunde aan de HTS heeft hij 13 jaar ervaring opgedaan in huisvesting bij adviesbureaus. Na daarna ook de andere kant van de tafel meegemaakt te hebben als business controller, was de drang groot deze opgedane ervaring te delen en goed toe te passen. In 2017 is hij als zelfstandig ondernemer begonnen om organisaties verder te helpen bij het realiseren van complexe bouwprojecten. Waarbij hij, door zijn ervaring, ook vaak als sparringpartner wordt gebruikt door de bouwmanager of manager Finance & Control.

______________________________________________________________________________

Groenewegen IMA

Groenewegen Interim Managent en Advies levert tijdelijke facilitaire management capaciteit met ruime ervaring in de zorg en ziekenhuis-omgeving.

Jerry Groenewegen

Jerry heeft meer dan 25 jaar ervaring in (interim)-faciltair management en is gewend in complexe omgevingen te functioneren. Hij is in staat in korte tijd overzicht te creëren, de verschillende belangen te overzien en bruggen te slaan. Door de brede  ervaring in velerlei facilitaire onderwerpen heeft Jerry een grote bagage en is hij inzetbaar voor bijvoorbeeld reorganisatie, projecten, verhuizing, waarnemen, etc

______________________________________________________________________________