KRT Management

KRT Management ondersteunt organisaties met (ondernemende) interim-managers op directie- en managementniveau. Wij richten ons op de zorg (Cure en Care), facilitaire diensten en bouw & techniek.

KRT Management onderscheidt zich door de vrijwel unieke combinatie van expertise op het gebied van vastgoed & techniek en soft facility i.c.m. samenwerken met veel stakeholders in complexe situaties en omgevingen.

Integrale benadering bij (ver)nieuwbouw-, instandhoudings-, verbeter/verander- en inrichtingsprojecten is essentieel. Ondersteunende processen, werkmethodieken en een (werk)omgeving afstemmen op de processen van de “klant” leiden tot effectiviteit en kostenbesparing.

Het optimaliseren en managen van ondersteunende diensten in ziekenhuizen en het voorbereiden en uitvoeren van vastgoed & techniek projecten behoren tot onze kerncompetenties. Inmiddels zijn vele opdrachten naar tevredenheid van de opdrachtgevers uitgevoerd. Van tijdelijke operationele ondersteuning en project- en tendermanagement tot complexe veranderingstrajecten.

Doel

KRT Management heeft zich tot doel gesteld om opdrachten te verwerven en uit te voeren die recht doen aan de kerncompetenties van ons bedrijf. Het kunnen leveren van echte toegevoegde waarde is essentieel.
Lees meer…

Interimmanagement 

Een grote diversiteit ligt ten grondslag aan inzet van interim-managers. Enerzijds worden organisaties onverwachts geconfronteerd met het uitvallen van functionarissen op sleutelposities, anderzijds is tijdelijke inzet van externe expertise gewenst om processen en/of organisaties te ondersteunen en de marktpositie te verbeteren of te handhaven.
Lees meer…

Uw oplossing

KRT Management heeft in de afgelopen jaren een netwerk opgebouwd van zelfstandig opererende interimmanagers. Zonder uitzondering met dezelfde mentaliteit. No nonsens en handen uit de mouwen! Theo Kramer, DGA en actief interimmanager, staat garant voor de door KRT Management te leveren diensten.