Interimmanagement

Een grote diversiteit ligt ten grondslag aan de inzet van interim-managers. Enerzijds worden organisaties onverwachts geconfronteerd met het uitvallen van functionarissen op sleutelposities, anderzijds is tijdelijke inzet van externe expertise gewenst om projecten te realiseren, processen en/of organisaties te herstructureren en/of de marktpositie te verbeteren of te handhaven.

Soms kunnen deze posities of functies niet intern worden ingevuld. De aandacht gaat terecht uit naar de operationele verantwoordelijkheid en het managen van de dagelijkse business. De interimmanager vervult de ontstane vacature en draait snel en effectief mee in de bestaande organisatie of buigt zich over de bestaande organisatie en procedures en draagt zorg voor de gewenste en/of noodzakelijke veranderingen. Uiteraard in nauw overleg met de opdrachtgever.

U heeft uw eigen problematiek in kaart gebracht en voor u staat één conclusie vast; De huidige situatie vraagt om een oplossing en u wenst dit zo snel mogelijk te realiseren.

U zoekt een ervaren interim manager, direct inzetbaar, met voldoende kennis van zaken om de opdracht succesvol af te ronden. KRT Management kan deze interimmanager leveren. KRT Management beschikt over een uitgebreid netwerk waarmee ook andere, niet tot de core business van KRT Management behorende expertises, eenvoudig en adequaat zijn op te lossen.

De juiste interim-manager wordt aan u voorgesteld op basis van de door uw verstrekte opdrachtinhoud en/of het gewenst profiel. Gezamenlijk wordt vastgesteld of we uw vraag adequaat kunnen invullen. De interimmanager werkt rechtstreeks voor de opdrachtgever.

KRT Management heeft in de afgelopen jaren aangetoond te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Theo Kramer, DGA en actief interim manager, staat garant voor de door KRT Management te leveren diensten.

Ook voor u staan wij klaar! – Zie “profielen” voor informatie over de inzetbare managers