Afgeronde opdrachten

Noordwest Ziekenhuisgroep

Functie Facilitair manager a.i.
Start projectjanuari 2018
Einde project december 2019

De Noordwest Ziekenhuisgroep is ontstaan uit de fusie tussen het voormalige Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis. Al vele jaren bieden beide ziekenhuizen zorg aan de inwoners van Noordwest-Nederland. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet met locaties in Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Limmen, Schagen en Texel.

De opdracht omvat de exploitatieverantwoordelijkheid voor het facilitair bedrijf en het coördineren en begeleiden van vier grote (ver)nieuwbouwprojecten.

  • In Alkmaar wordt een volledig nieuwe “acute as” gerealiseerd van ca. 30.000 m2 ten behoeve van een OK-complex, IC, SEH, alsmede een moeder en kind centrum en complexe zorg/verpleegafdelingen;
  • In de bestaande bouw in Alkmaar is een nieuwe HCK en Hybride OK gerealiseerd;
  • Het monument Westerlicht wordt gerenoveerd en geschikt gemaakt voor alle ondersteunende kantoorfuncties;
  • In Den Helder vindt een volledige renovatie plaats;

Ambrava Holding

Functie  Intermediar
Start project oktober 2017
Einde project  februari 2018

Vanwege een geheimhoudingsverklaring is verdere schriftelijke toelichting niet mogelijk.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Functie  Adviseur
Start project februari 2016
Einde project  februari 2017

Met vier locaties en één buitenpolikliniek is het Albert Schweitzer ziekenhuis dé zorgpartner van inwoners van de regio Zuid-Holland-Zuid.
De opdracht als extern adviseur richtte zich op het herstructureren van de afdelingen technisch beheer, technisch bedrijfsbureau, bouwprojecten en frontoffice binnen de eenheid facilitair.
Daarnaast werd de locatie Amstelwijck (63.000 m2) per 1 juli 2017 afgestoten. Dit proces werd door de adviseur gecoördineerd inclusief alle voorbereidingen tot daadwerkelijke sloop, zoals sloopvergunning, asbestinventarisatie A en B, Flora- en fauna onderzoek en het bodemonderzoek. Op basis van deze gegevens wordt medio 2017 een tender uitgeschreven voor de verkoop van deze locatie.

Sint Franciscus Vlietland Groep

Functie Sectormanager Techniek & Beheer a.i.
Start project juni 2015
Einde project december 2016

Het Sint Franciscus Gasthuis en het Vlietland ziekenhuis zijn gefuseerd. Er blijven twee volwaardige ziekenhuizen bestaan die onder hun vertrouwde namen blijven werken. Voor de bestuursstichting is een nieuwe naam vastgesteld, de Sint Franciscus Vlietland Groep. Door de krachten te bundelen, blijft voor de inwoners van de gehele regio Noordoever van Rotterdam en Nieuwe Waterweg Noord goede patiëntenzorg dichtbij huis gegarandeerd. De opdracht voor KRT Management richtte zich op het aanbrengen van structuur en de “stijl en manier” van werken gericht op efficiëntie, betrouwbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid. Het integreren en herstructureren van twee afdelingen Techniek & Beheer naar één sector binnen de SFVG was een belangrijk aandachtspunt. Mede op basis van weloverwogen keuzes m.b.t. het uit- en inbesteden van activiteiten voor de sector T&B is de nieuwe organisatie ingericht. Het behoud van kennis en kunde binnen het SFVG stond hoog in het vaandel om een stabiele organisatie, die voldoet aan de gewenste dienstverlening, te realiseren.

Reinier de Graaf Gasthuis te Delft

Functie Projectadviseur Techniek & Vormgeving Nieuwbouw
Start project januari 2015
Einde project oktober 2015

Het Reinier de Graaf gasthuis is een topklinisch pleidingsziekenhuis in Delft. Gerekend vanaf kerst 2014 waren er nog 250 dagen te gaan voordat het ziekenhuis haar nieuwbouw volledig in gebruik nam. De bouw-combinatie heeft het gebouw in februari 2015 opgeleverd. Zodra het gebouw was opgeleverd, startte het Facilitair Bedrijf direct met de totale inrichting en inhuizing van het gebouw. In de periode maart tot augustus 2015 is er veel gebeurd in het gebouw. Denk alleen al aan het plaatsen, aansluiten en monteren van onder meer van meubilair, raambekleding, bewegwijzering en horecavoorzieningen. Het bouwbureau coördineerde de aanleg van alle ICT-voorzieningen en de installatie en verhuizing van de medische apparatuur. De opdracht voor KRT Management richt zich met name op de ondersteuning van de organisatie Techniek & Vormgeving om het inhuizingstraject zonder problemen en tijdig te laten verlopen. Daarnaast werden er inspanningen verricht om een contract met derden af te sluiten voor het beheer & onderhoud

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam

Functie Directeur Services a.i.
Start project mei 2012
Einde project december 2014

Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), een topklinische ziekenhuis in Amsterdam met 550 bedden, dat letterlijk en figuurlijk midden in het hectische hoofdstedelijke leven staat. Jaarlijks bezoeken ruim 290.000 mensen de polikliniek, worden ongeveer 27.000 mensen behandeld in dagbehandeling en vinden zo’n 26.000 opnamen plaats.   De opdracht omvatte het ontwikkelen, introduceren en implementeren van aangepaste en nieuwe werkmethodieken en waar nodig het doorvoeren van organisatiewijzigingen. De integratie van de ondersteunende diensten van het OLVG en het Sint Lucas Andreas vormden een groot en belangrijk deel van deze opdracht: Aandachtsgebieden: Huisvesting: lange termijn huisvestingsplan voor beide ziekenhuizen op basis van de door de RvB geformuleerde zorgvisie Integratie ondersteunende diensten Contractmanagement Bouw, in stand houding en (ver)nieuwbouw Beheer en onderhoud Schoonmaak Beveiliging, calamiteitenbeheersing en ZIROP (Voorzitter OTF) Receptie en telefooncentrale Patiënten-voeding Personeels- en bezoekersvoorzieningen Postkamer en repro Linnen

Ambrava Holding

Functie Bedrijfsadviseur
Start project mei 2009
Einde project december 2013

Advieswerkzaamheden voor de holding en bij de diverse werkmaatschappijen.

Heijmans Utiliteitsbouw / Burgers Ergon (nu genaamd Heijmans Utiliteit)

Functie Directeur a.i., lid directie Heijmans Bouw & Techniek 
Start project december 2009
Einde project april 2012

Het herstructureren en het begeleiden van de volledige integratie van de afdelingen Sales, Bouw & Ontwerp en Techniek & Ontwerp, in opdracht van de RvB van Heijmans N.V. op basis van de strategienota 2010 – 2015. Tevens Tenderdirecteur ten behoeve van zeer grote projecten in de utiliteitsbouw en gezondheidszorg.

Heeboss Holding

Functie Bedrijfsadviseur
Start project december 2009
Einde project mei 2010

Intermediair tijdens koopproces van Airview, leverancier van Airwell airconditioning-apparatuur in Nederland. Met name het voeren van de onderhandelingen met de verkopende partij en de producent Airwell in Frankrijk

GSH Europe

Functie Director Operations
Start project januari 2009
Einde project mei 2009

Het voeren van algemeen management gedurende de aanstellingsprocedure van de nieuwe director operations in loondienst. ( ca. 400 Fte’s). Tevens in opdracht van de Raad van Bestuur het herstructureren en implementeren een centraal aangestuurde organisatie i.p.v. de bestaande decentrale BV structuur in Nederland. 

Royal Haskoning

Functie Interim manager
Start project oktober 2008
Einde project april 2009

Begeleiding aanbesteding nieuwbouw Erasmus MC te Rotterdam. Succesvolle integratie van het bouw en installatie aanbestedingsproces met aantoonbare essentiële bezuinigingen met behoud van de gewenste kwaliteit. 

IsoPlenum / Navos Holding

Functie Adviseur
Start project januari 2008
Einde project december 2008

Contractuele en juridische werkzaamheden t.b.v. de samenwerking met internationale distributeurs en producenten.

Lenteq Industries

Functie Directeur a.i.
Start project november 2007
Einde project december 2008

In opdracht van Stibbe Management B.V. te Laren het doorstarten van dit bedrijf na faillissement en overname door Stibbe Management. Herstructurering van de administratieve, verkoop-, inkoop-  en productieorganisatie. Overdracht na positief financieel resultaat aan nieuwe directeur in loondienst.

Diverse opdrachtgevers

Functie Coach
Start project november 2007
Einde project heden

Het begeleiden en adviseren van “high potentials” bij diverse bedrijven.